Consultant Strategic Relations

Vind jij dat een open dialoog de beste basis vormt voor een duurzaam strategisch partnerschap?  

Informatie

 • Corporate Staf
 • Fulltime
 • Den Haag
MN heeft altijd stevige bruggen gebouwd tussen interne organisatie en onze opdrachtgevers PME, PMT, Koopvaardij en NV Schade. Een brug die de scheiding aangeeft van een ‘traditioneel’ klantbedieningsconcept, waarbij sprake is van een stringente scheiding tussen interne organisatie en externe opdrachtgevers. Dat gaan we anders doen! Samen met onze klanten gaan we werken aan een concept waarbij die scheiding minder voelbaar is. Hoe? Door strategisch vorm te geven aan partnerschappen met onze opdrachtgevers waarbij de verantwoordelijke consultants geen bruggen meer slaan, maar zelf als brug opereren.
 
Als Consultant Strategic Relations ben je de primaire strategische partner van onze opdrachtgevers en eindverantwoordelijk voor het waarmaken van onze klantbedieningsambities. Dit betekent dat je op corporate niveau – belangrijkste counterpart: fondsbesturen – adviseert en in the lead bent bij het vormgeven en verduurzamen van het partnership, inclusief contractmanagement. Jouw belangrijkste toegevoegde waarde is het intensiveren en verduurzamen van de relatie, het vergroten van het vertrouwen in onze dienstverlening en het realiseren van de klanttevredenheid. Daarbij ontwikkel je nadrukkelijk een gelijkwaardige open dialoog met de opdrachtgever. Je adviseert zowel op breed, inhoudelijk gebied (denk aan het beoordelen en terugkoppelen van relevante sociale, economische en bestuurlijke ontwikkelingen) als op MN-specifieke thema’s, bijvoorbeeld rondom onze operationele dienstverlening. Je signaleert en analyseert evoluerende klantwensen en vertaalt die naar interne veranderprojecten. Je waarborgt de opvolging en koppelt de resultaten proactief terug. Vanwege het grote belang van de rol, beschik je over een breed mandaat en rapporteer je rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur 
  Jouw kerntaken
 • Strategisch partner opdrachtgever op fondsbestuursniveau
 • Eindverantwoordelijk voor contractmanagement en SLA’s
 • Signaleren klantwensen; vertalen naar innovatie- en optimalisatietrajecten
 • Vertegenwoordigen van zowel het klantperspectief als dat van MN
 
Jij
Je bent een uiterst adviesvaardige senior Business Consultant die een schat aan relevante werkervaring (15+ jaar) koppelt aan een vooruitstrevende visie op het vakgebied. Je hebt de drive en ambitie om innovatieve klantbedieningsconcepten conceptueel vorm en inhoud te geven, waarbij je graag zelf initiator en aanjager van deze vernieuwingstrajecten bent. Je opereert soepel op fondsbestuursniveau, bent een overtuigend communicator en een vaardig netwerker. Uiteraard heeft de pensioenwereld geen geheimen voor je en ben je zowel bekend met de kansen als met de uitdagingen van onze opdrachtgevers, bijvoorbeeld ten aanzien van wet- en regelgeving, marktontwikkelingen en IT.
 
Wat je verder met je meebrengt
 • Master achtergrond
 • Je kent en onderschrijft de actuele MN ambities
 • Ervaring en expertise op het gebied van verandermanagement
 • Communicatieve kwaliteiten en overtuigingskracht; je kunt authentiek commitment creëren
 • Ervaring vereist in contacten met besturen van (middel)grote  pensioenfondsen