Investment Controller illiquide beleggingen

Borg jij dat we volledig in control zijn als het op illiquide beleggingen aankomt?

Informatie

  • Vermogensbeheer
  • Fulltime
  • Den Haag
Alternative investments, zoals private credit, private equity en infrastructurele investeringen vormen een waardevolle aanvulling op ‘klassieke’ asset classes. Dat was altijd al zo, maar gegeven de aanhoudend lage rentestand, is investeren in illiquide anno 2018 extra aantrekkelijk. Daar staat tegenover dat de complexiteit relatief groot is en dat illiquide beleggingen (dus) strak gemonitord moeten worden. Wil jij daar invulling aan geven bij een organisatie die mvo-technisch graag voorop loopt?
 
De rol
Als senior Investment Controller – Illiquide verwerk je alle input, administratie en output aangaande onze illiquide beleggingen. Zo creëer je een master of positions en borg je dat er voldoende countervailing power ontstaat. Je beheert en valideert commitments met externe fundmanagers en verzorgt de administratieve vastlegging daarvan. Ook beheer je de positie zelf door transacties, events, kosten en waarderingen in de beleggingsadministratie op te nemen, waarbij je uiteraard zorgvuldig controleert of de positie overeenstemt met de statements van externe managers. Je verzamelt en beoordeelt waarderingen van illiquide beleggingen, inclusief de met die beleggingen gemoeide (externe) kosten. Bovendien beheer en analyseer je static, market en reference data van illiquide beleggingen, waarbij je eventuele trendbreuken en bijzonderheden proactief signaleert en opvolgt. Bijzonder belangrijk, want deze data vormt essentiële sturingsinformatie voor interne stakeholders als Multi Management, Asset Management, Fiduciair Management en Risk Management. Ten slotte coördineer je de diverse belastingstatements rondom illiquide beleggingen. Alternative investments, zoals private credit, private equity en infrastructurele investeringen vormen een waardevolle aanvulling op ‘klassieke’ asset classes. Dat was altijd al zo, maar gegeven de aanhoudend lage rentestand, is investeren in illiquide anno 2018 extra aantrekkelijk. Daar staat tegenover dat de complexiteit relatief groot is en dat illiquide beleggingen (dus) strak gemonitord moeten worden. Wil jij daar invulling aan geven bij een organisatie die mvo-technisch graag voorop loopt? 

De rol
Als Medewerker Investment Control – Illiquide verwerk je alle input, administratie en output aangaande onze illiquide beleggingen. Zo creëer je een master of positions en borg je dat er voldoende countervailing power ontstaat. Je beheert en valideert commitments met externe fundmanagers en verzorgt de administratieve vastlegging daarvan. Ook beheer je de positie zelf door transacties, events, kosten en waarderingen in de beleggingsadministratie op te nemen, waarbij je uiteraard zorgvuldig controleert of de positie overeenstemt met de statements van externe managers. Je verzamelt en beoordeelt waarderingen van illiquide beleggingen, inclusief de met die beleggingen gemoeide (externe) kosten. Bovendien beheer en analyseer je static, market en reference data van illiquide beleggingen, waarbij je eventuele trendbreuken en bijzonderheden proactief signaleert en opvolgt. Bijzonder belangrijk, want deze data vormt essentiële sturingsinformatie voor interne stakeholders als Multi Management, Asset Management, Fiduciair Management en Risk Management. Ten slotte coördineer je de diverse belastingstatements rondom illiquide beleggingen.

Jouw profiel

Je bent een sterk klant- en resultaatgerichte financiële professional. Kennis van financiële markten in het algemeen en van illiquide beleggingsproducten en de levenscycli van alternatieve assets in het bijzonder, is essentieel. Als je ervaring hebt met het aansturen van externe managers en dus weet hoe je ze dient te benaderen, stijgt de waarde van je CV flink. Verder verwachten we dat je probleemoplossend vermogen combineert met risicobewustzijn.

Achtergrond en competenties
  • Relevante HBO (en 7-10 jaar ervaring) of academische opleiding (5-8 jaar ervaring)
  • Kennis van de illiquide keten (ketenbewustzijn)
  • Aanvullende financiële opleidingen als ILPA/INREV, CFA of CAIA (of de bereidheid om deze te halen) zijn een pre
  • Dat geldt ook voor een achtergrond in de pensioenwereld.
Jouw werkomgeving
In deze rol werk je binnen de afdeling Operations van Vermogensbeheer en ben je onderdeel van de Illiquide hub. Het woord ‘hub’ mag je letterlijk nemen, want de afdeling heeft non-stop contact met stakeholders aan input- (Data Management, frontoffice, externe managers, et cetera) en outputzijde, zoals  klanten, toezichthouders en management. De sfeer binnen MN is informeel en klantgericht. We denken en praten graag over wat en hoe we dingen voor onze klanten willen verbeteren, maar krijgen nog meer energie van het waarmaken van die plannen. Je mag rekenen op een moderne werkomgeving, inclusief uitzicht op de Haagse skyline, royale ontwikkelkansen en aantrekkelijke extra’s, zoals een inpandige sportschool en een fijn bedrijfsrestaurant.