Coordinator ERM/Non Financial Risk Management

Informatie

 • Fulltime
 • Den Haag
MN daagt je uit om de leiding te nemen over ons Enterprise - en Non financial Risk
 
Kern van de rol
Als Coördinator Enterprise Risk / Non Financial Risk (NFR) ben je verantwoordelijk voor het formuleren, implementeren, verankeren en door ontwikkelen van het (Non Financial) Riskmanagement beleid. Daarnaast ben je proactief bezig met het adviseren en ondersteunen van management en de drie grote opdrachtgevers - PME, PMT en Koopvaardij - op het gebied van risicobeheersing door middel van (o.a.) risico-identificatie, -analyses en –rapportages.
Je hebt daarbij een objectieve blik en je ondersteunt bij de beleidsvorming vanuit relevante wet- en regelgeving. Je gaat ervoor om een integere bedrijfsvoering te realiseren en de beheersing van risico’s te borgen. Daarbij ben je uiteraard gericht op samenwerking en verbinding.
 
Scope en context
Ontwikkelen en implementeren van het (Non Financial) Riskmanagement beleid van MN.
Je rapporteert aan de Directeur Risk & Compliance en bent verantwoordelijk voor de aansturing van de in totaal 10 ERM en NFR collega’s.
 
De rol in detail
Je ontwikkelt en optimaliseert beleid en bent verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Je werkt niet alleen intensief samen met de interne stakeholders als Executive Committee, Internal Audit, Juridische Zaken en de business, maar ook met de 3 grote opdrachtgevers. Samen met je team leg je de fundamenten voor optimale risicobeheersing door risico identificatie en analyse, bijvoorbeeld op basis van Risk self assessments, kwantitatieve en kwalitatieve risicoanalyses. Zo vertaal je ook inzichten naar beleidsbijstellingen en ondersteun je de verankering van nieuwe inzichten en werkwijzen, bijvoorbeeld door de beginselen van het risk management framework enthousiast uit te dragen en modellen kritisch te evalueren. Ook ben je verantwoordelijk voor het kwaliteitsniveau en het monitoren van de voortgang. Een van je belangrijkste producten is het Enterprise Risk kwartaal rapport ten behoeve van de RvC, Executive Committee en de klanten. Kortom, jouw afdeling adviseert, ondersteunt en monitort.
 
Primaire verantwoordelijkheden
 • Formuleren, implementeren en vervolmaken riskmanagement beleid
 • Eindverantwoordelijk voor de performance van het ERM en NFRM team, identificeren en mitigeren risico’s, ambassadeur risicobewustzijn
 • Een goede samenwerking binnen het R&C team
 • Verbinding naar en adviseren van de leden van de Executive Committee, RvC en andere stakeholders over risk en compliance gerelateerde vraagstukken
 • Leiding geven aan het team, het coachen en inspireren van de teamleden en zorgen voor verdere verdieping dan wel kennisdeling binnen het team.
 •  Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van een visie op de inrichting van Non Financial Risk Management, een adequate planning en realisatie hiervan.
Competenties
Je bent een breed georiënteerde professional met actuele en diepgaande kennis van enterprise- en operational risk. Een strategische visie op het evoluerende vakgebied is essentieel, net als het vermogen om inzichten door te vertalen naar effectief beleid. Beleid waar medewerkers achter willen staan.
Als coördinator ben je open, authentiek en verbindend. Als persoon een ‘pillar of integrity’ en sterk gericht op het stimuleren van de samenwerking en het daadkrachtig samen creëren van “verandering”. Je kunt je goed inleven in je collega’s en stakeholders en heb je daarbij oog voor de toegevoegde waarde van eenieder. Je bent kritisch en constructief in het coachen, adviseren en het opbouwen van relaties en kunt mensen empoweren.
 
Essentieel zijn
 • Een relevante WO achtergrond
 • 10+ jaar ervaring in risk, waarvan 5+ jaar als leidinggevende in een lijnfunctie in de business
 • Kennis van meerdere onderdelen van het risk domein en i.i.g. ERM en ORM
 • Actuele kennis van risk management en compliance wet- en regelgeving
 • Overtuigingskracht, eigenaarschap, gericht op samenwerking en verbinding
 • Proactieve persoonlijkheid, creativiteit en daadkracht.