Risk Manager Informatie Voorziening

Informatie

 • Fulltime
 • Den Haag, Nederland
Ben jij de professioneel-kritische adviseur die vanuit eigenaarschap, gedrevenheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn of haar EDP-kennis wil inzetten voor een sterker risk management en daardoor een meer beheerste en integere bedrijfsvoering voor het realiseren van de strategische doelen van MN Services en haar klanten? 
Professioneel-kritisch risk management is essentieel voor een integere en beheerste bedrijfsvoering en vormt een belangrijke spil voor alle belanghebbenden, zoals medewerkers, management, klanten en toezichthouders. Voor een data-gedreven organisatie als MN, betekent dit dat de rol van Risk Manager Informatie Voorzieningen (IV), ook vanuit veiligheidsperspectief, bijdraagt aan de continuïteit, transparantie, interne beheersing en compliance van MN. Wil jij die rol in een Scrum en Agile omgeving invullen?

De rol
Als Risk Manager IV voer je  tweedelijns monitoring  uit op processen, producten, beheersmaatregelen en/of organisatieonderdelen, samen met de Risk Managers van de desbetreffende unit. Daarbij stel jij je op als positief-kritische sparringpartner voor medewerkers en management. Je brengt risico’s dus in tandem met interne belanghebbenden in kaart en stemt de Risk Management-werkzaamheden daar zorgvuldig op af. Deze werkzaamheden kunnen betrekking hebben op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Inzichten leg je vast in begrijpelijke, objectieve rapportages voor in- en externe belanghebbenden, zoals klanten, toezichthouders, accountant, audit committee en hoofddirectie. Hoe is de interne beheersing ingericht? Welke (dwingende) aanbevelingen leiden tot concrete verbeteringen? In aanvulling op adviesverantwoordelijkheden, ontwikkel je actieplannen die uitmonden in een (risk)strategie die recht doet aan interne ambities én de bredere maatschappelijke context. Bovendien onderhoud en verbeter je het raamwerk voor de risicobeheersing. Omdat MN continue projecten realiseert, vooral op het gebied van informatievoorziening, zul je nauw samenwerken met de Riskmanager Strategische projecten, Corporate Security Officer en Privacy Officer.   
 
Belangrijkste verantwoordelijkheden
 • Doorontwikkelen van het raamwerk voor de risicobeheersing.
 • Zekerstellen dat we voldoen aan de vereisten vanuit onder meer de toezichthouder en de accountant.
 • Bijdragen aan de uitvoering van het jaarplan en dit omzetten naar concrete onderzoeken – beheersingsacties.
 • Uitvoeren van risk control self assessments (RCSA’s), verzorgen rapportages en verbeteradviezen
 • Onderhouden en verbeteren van het raamwerk voor de risicobeheersing.
 • In samenwerking met de Riskmanager Str. Projecten & IV kritisch sparringpartner voor business en bij voortbrenging van projecten op Unit Informatievoorziening.
Jouw achtergrond
 • WO werk- en denkniveau
 • RE-opleiding
 • Kennis van riskmanagement begrippen
 • Minimaal 5-7 jaar relevante werkervaring in IT auditing
 • Ervaring in Scrum en Agile omgevingen
 • Bekend met het onderhouden en verbeteren van raamwerk voor de risicobeheersing
 
Jouw persoonlijkheid
 • Je bent rolbewust en vindt het leuk om de professioneel-kritische adviseur te zijn.
 • Je werkt met een grote mate van eigenaarschap.
 • Je koppelt resultaatgerichtheid aan begrip voor de bedrijfsvoering.
 • Je voelt je op je gemak in een dynamische werkomgeving.
 • Je vindt dat onderzoeken samen met de bedrijfsafdelingen moeten worden uitgevoerd.
Wij zoeken een nieuwe collega die zich fulltime bij ons gaat inzetten voor deze functie. Salarisindicatie: € 5900 bruto bij fulltime / 36 uur. 4 dagen werken is hierbij een mogelijkheid.