Business Controller Vermogensbeheer

Groeien in een tijd van sectorale turbulentie?Als business controller met focus op Vermogensbeheer faciliteer je onze groeiambities! 

Informatie

 • Fulltime
 • Finance Risk & Compliance
 • Den Haag, Nederland
Het aftellen naar het nieuwe pensioenstelsel is begonnen. Die periode wil MN niet op business as usual basis overbruggen. We praten actief mee over de gewenste contouren van het stelsel, zetten in op verdere digitalisering, streven naar performance-maximalisatie en staan open voor synergetische samenwerkingsverbanden en acquisitiekansen. Dat betekent dat de rol van Finance & Control steeds groter wordt, waarbij een nieuw team van Business Controllers een bijdrage gaat leveren aan strategische projecten. Wil jij één van hen zijn? Deze vacature betreft de rol van Business Controller voor Vermogensbeheer waarbij de nadruk ligt op de rol die MN wil spelen bij de consolidatie van de markt en de groei die daaruit mogelijk is voor MN. Kennis en inzicht in de business en markt is een must.
 
KERN VAN DE ROL
Strategisch en tactisch gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en het MT op het gebied van organisatorische sturing, beheersing en/of performance verbetering. Levert een adviserende bijdrage aan de meest zichtbare projecten, bijvoorbeeld rondom de vernieuwing van het pensioenstelsel, acquisities en/of verbreding van het dienstenportfolio.
 
De rol in detail
Als Business Controller ben je verantwoordelijk voor inzicht in de financiële en niet-financiële performance van een van onze primaire bedrijfsonderdelen. Minder abstract: je identificeert de knoppen die de performance van ‘jouw’ bedrijfsonderdeel beïnvloeden en voorziet die insights van overtuigende, data-driven adviezen over de beste draairichting.  Hoewel je dat niet solo doet – je werkt binnen een team en schakelt intensief met disciplines als Strategie, Risk Management en HR – zijn de scope en impact groot. Bijvoorbeeld omdat je adviseert over acquisitievraagstukken en/of de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Bovendien is de rol nieuw, zodat je wordt gechallenged om de functie op de kaart te zetten en de grenzen te verkennen. Je toont eigenaarschap op financiële onderwerpen. Daarbij kies je er niet voor om adviezen ‘sec’ over de schutting te werpen, want je pakt thema’s zelf op. Een belangrijk aspect is dat je uitdagingen vanuit meerdere invalshoeken bekijkt en een coördinerende rol vervult over meerdere disciplines heen, inclusief het managen van sterk uiteenlopende, maar vrijwel altijd op Senior niveau opererende stakeholders.
Primaire verantwoordelijkheden
 • Onderdeel business MT waarbij je primaire verantwoordelijkheid ligt op het gebied van performance- en financiële onderwerpen
 • Ontwikkelen en operationaliseren van het beleid op dat gebied
 • Waarbij je in- en externe ontwikkelingen monitort en meeweegt
 • Verzorgen van rapportages en presentaties t.a.v. besturing, performance en finance
 • Regisseren van de P&C cyclus, inclusief challengen performance reviews
 • Leiden en coördineren van projecten, optimaliseren risicobeheersingsbeleid
 • Waarbij je werkt vanuit het team Planning & Control in een team professionele controllers en business controllers
 
Onze Business Controller
Is de logische sparringpartner van RvB, MT’s en Senior Managers. Iemand die met een grote mate van vanzelfsprekendheid adviseert en beschikt over een stevige, strategische visie op integrale besturing en performance-management. Een vooruitziende blik en het vermogen om de effecten van in- en externe ontwikkelingen vroegtijdig te duiden, zijn onmisbaar. Dat geldt ook voor stakeholdermanagement skills, passie voor de operationele doorvertaling van inzichten en een gezonde dosis organisatiesensitiviteit.
 
Essentieel zijn verder
 • Een WO achtergrond, bij voorkeur aangevuld met een postdoctorale RC opleiding
 • 10+ jaar relevante werkervaring, opgedaan binnen vergelijkbare organisaties
 • Actuele kennis van het Vermogensbeheer domein
 • Marktkennis, overtuigingskracht, eigenaarschap, proactieve persoonlijkheid
 • Daadkrachtig en resultaatgericht; signaleren is voor jou slechts het startschot