IT auditor

Kan het IT-landschap voor jou niet complex en omvangrijk genoeg zijn?

Informatie

  • IT
  • Fulltime
  • Den Haag
Pensioenen en IT is een uitdagende combinatie. Jarenlang was het van belang om aanpassingen in regelingen kwijt te kunnen en stapsgewijs de automatisering aan te passen. Vandaag de dag gaat het om veel grotere veranderingen. Stelselwijzigingen, wendbaarheid, integratie, STP, online klantbediening, vervanging van legacy systemen. Trouwens, voor onze business lines Verzekeringen en Vermogensbeheer is het niet anders. Dit stelt compleet nieuwe eisen aan de (IT-)organisatie. De wil om dit te realiseren is er, ondertussen is de organisatie nog in transitie om alle voorwaarden hiertoe verder in te vullen en te borgen. Want het gaat niet alleen om effectief vernieuwen, maar ook om als uitvoerder steeds in control te zijn ten behoeve van onze opdrachtgevers die zeer met MN verbonden zijn. En dus is ook de uitdaging bij Internal Audit groot. Het is niet zomaar standaard planmatig auditen, het is steeds scherp zijn en goede keuzes maken om slagvaardig met de nuttige onderwerpen bezig te zijn en alle stakeholders snel en nuttig inzicht te geven. Niet voor de vorm, maar met grote toegevoegde waarde. Dit moeten we waarmaken met een klein auditteam. En dus niet in een hoekje of een ivoren toren, maar met lef midden in de organisatie. Dat maakt het auditspeelveld niet alleen enorm breed en complex, maar (voor de juiste kandidaat!) ook enorm aantrekkelijk. Geldt dat voor jou? Ons audit team (9 risicobewuste, maar business minded professionals) schenkt graag een tiende mok koffie in!

De rol
Als IT Auditor voer je IT-audits uit op uiteenlopende processen in de IT-organisatie en integrated audits binnen zowel het pensioen/verzekerings- als het vermogensbeheerdomein. Daarbij stel jij je op als de betrouwbare, onafhankelijke en toegankelijke auditor en adviseur met draagvlak in de organisatie.
 
Jouw audits kunnen betrekking hebben op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Inzichten leg je vast in begrijpelijke, objectieve rapportages voor in- en externe stakeholders. Naast de rapportagelijn richting management, EC en Auditcommissie van MN, rapporteert Internal Audit MN ook in toenemende mate aan klanten (pensioenfondsen en verzekeraars). Hoe is de interne beheersing ingericht? Worden doelen behaald? Welke aanbevelingen leveren de grootste winst op? In aanvulling op adviesverantwoordelijkheden, ontwikkel je als IT auditor actieplannen die uitmonden in een auditstrategie die recht doet aan onze interne ambities én de bredere maatschappelijke context waarin we opereren.
  
Jouw profiel
De tiende koffiemok (een mooie!) is in principe gereserveerd voor een ervaren (5+ jaar) IT-Auditor. Voor iemand die weet hoe je je in de business staande houdt, namelijk met een mix van inlevingsvermogen (waar mogelijk) en standvastigheid (waar nodig). Van groot belang is je kennis en inzicht en het vermogen om hierdoor toegevoegde waarde te leveren aan een (IT-)organisatie in ontwikkeling. Daar haal je erg veel energie uit! Wat daarvoor ook essentieel is, zijn communicatieve skills, zodat wij de enabler zijn van de organisatieverandering die MN beoogt.
 
Achtergrond en competenties:
  • WO-achtergrond en liefst een afgeronde RE-opleiding
  • 5 jaar relevante werkervaring in IT auditing bijvoorbeeld bij een accountantsorganisatie of in de financiële sector
  • Ervaring in Scrum/Agile omgevingen is een pré
  • Authentiek, overtuigend en adviesvaardig, ‘afgeblust’ met een dosis businessbegrip 
Jouw werkomgeving
De sfeer binnen MN (beheerd vermogen; ongeveer 125 miljard euro) is informeel en klantgericht. We denken en praten graag over wat we voor klanten willen doen, maar krijgen meer energie van het waarmaken van die plannen. Je mag rekenen op een moderne werkomgeving, inclusief inpandige sportschool en bedrijfsrestaurant met uitzicht op de Haagse skyline. Als IT Auditor ben je lid van een hecht en enthousiast auditteam van negen personen en rapporteer je aan de Directeur Internal Audit.