Directeur Klantstaf

De directeur klantstaf is eindverantwoordelijk voor een optimale dienstverlening aan de opdrachtgevers van MN. Je zorgt voor een goede overgang van ouderwetse klantbedieningsconcepten naar moderne strategische samenwerking. Je bent daarbij sparringpartner voor onze Raad van Bestuur. 

Informatie

  • Corporate Staf
  • Fulltime
  • Den Haag, Nederland
Kern van de rol
Je voert de regie over de dienstverlening. De teams Actuarieel Klantadvies, Pensioen & verzekeringsbeleid, Public Affairs en Strategic Partnership & Strategic Communication (totaal 28 fte) ondersteunen de opdrachtgevers van MN. De directeur Klantstaf stuurt deze teams en stimuleert verbinding, daadkracht en kostenbewustzijn. Het doel is om de klanttevredenheid te verhogen. Je doet dit alles in overleg met de Raad van Bestuur van MN. Je zet je in om de goede relatie tussen Raad van Bestuur en haar opdrachtgevers te behouden en te versterken.
  
De rol in detail
Je formuleert een visie op een goede klantbediening van onze opdrachtgevers PMT, PME, Koopvaardij en NV Schade. Je stroomlijnt de activiteiten voor deze opdrachtgevers en je zorgt dat de teams binnen de klantstaf optimaal samenwerken. Je maakt én bewaakt afspraken tussen MN en opdrachtgevers, waarbij je erop let dat de dienstverlening aan de verwachtingen voldoet. Uiteraard rappporteer je proactief over de prestaties. Je vertaalt relevante ontwikkelingen naar dienstverlening, zodat we onze opdrachtgevers helpen om hun ambities te realiseren.

  Jouw profiel
Je bent een stevige directeur met kennis van de complexe context waarin pensioenfondsen opereren. Je hebt inzicht in onze dienstverlening en meer specifiek in de domeinen fiduciair management, asset management en/of pensioenen & verzekeren. Je bent op de hoogte van de veranderende wet- en regelgeving en relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Je hebt een visie op de strategie van MN en haar opdrachtgevers. Je kunt strategische keuzes overtuigend onderbouwen en vertalen naar samenhangend beleid. Je bent proatief, authentiek en verbindend. Je stimuleert samenwerking en je streeft samen met je collega's naar innovatie.
 Essentieel zijn
  • Een WO achtergrond
  • Meer dan 15 jaar relevante ervaring, waarvan meer dan 8 jaar in managementrollen
  • Visie, overtuigingskracht, oog voor  samenwerking
  • Creativiteit en daadkracht.