Manager Accounting & Reporting

Maakt jouw team onze ‘in control’ ambities voor onze Interne Opdrachtgevers moeiteloos waar? 

Informatie

 • Fulltime
 • Finance Risk & Compliance
 • Den Haag
MN heeft een heldere missie: het realiseren van de vitale (financiële) toekomst die mensen verdienen. Het vervullen van die missie is, mede gegeven de noodzakelijke transitie van de pensioensector, extreem uitdagend. Om die uitdaging te overwinnen, is het cruciaal dat alle bedrijfsonderdelen weten waar ze staan en welke doelen nog bereikt moeten worden. De afdeling Accounting & Reporting Interne Opdrachtgevers (zes financiële professionals) speelt een belangrijke rol in de informatievoorziening over de financiële positie van MN en de bedrijfsonderdelen van MN. Door snelle en efficiënte administratieve processen en maandafsluitingen en het leveren van betrouwbare en tijdige financiële rapportages. En met een scherp oog voor veranderende best practices. Wil jij dat team tot grootse prestaties inspireren?
 
Kern van de rol
Coachen, committeren en resultaatgericht inspireren van het team. Waarborgen van de kwaliteit en efficiency van de administratieve processen en van de tijdigheid en betrouwbaarheid van maandafsluitingen, en de informatievoorziening hieruit ten behoeve van interne en externe stakeholders. Bijvoorbeeld door proactief in te spelen op nieuwe wet- en regelgeving en door teamleden te challengen zelf met slimme (te automatiseren) (proces)verbeteringen te komen.
 
De rol in detail
Als Manager Accounting & Reporting Interne Opdrachtgevers ben je coach en facilitator van het team dat de financiële administratie van MN en haar dochterbedrijven verzorgt en verantwoordelijk is voor een efficiënte maandafsluiting, de periodieke rapportages aan de toezichthouder en de jaarrekeningen. Je zet alles op alles om je teamleden uit te dagen de financieel administratieve en rapportageprocessen zo optimaal mogelijk te organiseren. Denk aan het vergroten van de snelheid en de efficiency door ketenoptimalisatie en geautomatiseerde oplossingen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Maar ook aan het optimaliseren van de beheersmaatregelen om de kwaliteit van de cijfers te waarborgen en aantoonbaar in control te zijn, het signaleren (en wegnemen) van risico’s die veranderende wet- en regelgeving met zich meebrengen en het vertalen van ontwikkelingen binnen MN naar consequenties voor de financiële verslaglegging.
Vanuit je drive om vragen van accountants vóór te zijn – je wilt dat jouw team volledig in control is – stel je verbeteringen voor om het control framework te optimaliseren. Je bewaakt de kwaliteit van de maandelijkse dossiervorming en voert mede dossierreviews uit, zodat de voorbereiding voor de accountantscontrole optimaal is. Je coacht en faciliteert teamleden, stimuleert de competentieontwikkeling en creëert een cultuur van continue verbetering.
 
Primaire verantwoordelijkheden
 • Inspireren, committeren en coachen van het team van zes professionals
 • Formuleren afdelingsbeleid, inclusief concrete milestones
 • Stroomlijnen en toekomstbestendig verbeteren van alle processen
 • Benutten van de kansen van automatisering t.b.v. kwaliteits- en efficiencywinst
 • Coördinatie samen met het team van de maandafsluiting en rapportage- en jaarrekening processen
 • Initiëren en aanjagen van control framework optimalisaties
Onze Manager Accounting & reporting Interne opdrachtgevers
Is een inspirerende en energieke teambuilder die het fijn vindt als teamleden met elkaar samenwerken gericht op continue verbetering van processen. Iemand die eigenaarschap uitstraalt en die kwaliteit in anderen kan aanboren. En iemand die analytisch en procesmatig inzicht combineert met overtuigingskracht en een gezonde dosis organisatiesensitiviteit.
 
Essentieel zijn verder
 • WO werk- en denkniveau
 • Solide trackrecord in accounting en externe verslaglegging
 • Goede kennis Dutch GAAP is een duidelijke pre
 • 3-5 jaar managementervaring in vergelijkbare settings
 • IT-affiniteit; je verstaat IT professionals en zij verstaan jou
Impact en positionering
Als Manager Accounting & Reporting Interne Opdrachtgevers lever je een grote bijdrage aan het inzichtelijk maken van de financiële positie van MN en de bedrijfsonderdelen van MN. Je coacht een team van zes professionals, werkt intensief samen met Planning & Control (je belangrijkste klant) en onderhoudt contact met onze accountant en andere relevante stakeholders. Zoom verder uit en je ontdekt de plek van MN in de wereld: een maatschappelijk betrokken vernieuwer in de pensioen- en verzekeringssector die een vermogen van circa € 123 miljard euro beheert.

De werving voor deze vacature is uitbesteed aan Vroom & van den Heuvel https://www.vroomheuvel.com/nl.
U kunt voor vragen comtact opnemen met Nadine Veltman via veltman@vroomheuvel.com of via 06.54240492.