Pensioenuitvoering

"We stellen onszelf én elkaar continu de vraag of wat we doen zinvol is voor de klant. De klant staat centraal bij elke handeling en elke keuze die we maken. We zoeken non-stop naar manieren om klanten slimmer en persoonlijker te servicen."

De bijdrage van pensioenen? 

Het bedrijfsonderdeel Pensioenen vormt het warm-kloppende hart van de MN organisatie. De afdeling waarborgt dat alle deelnemers het pensioen ontvangen waar zij keihard voor hebben gewerkt. En dat mensen die nu keihard werken, correct in de pensioenregeling worden opgenomen. Voor al die mensen staat Pensioenen er op die momenten dat het er het meest toe doet, zoals bij een huwelijk, carrièreswitch of scheiding. Bovendien ondersteunt Pensioenen werknemers, werkgevers en fondsbesturen met beleidsmatige en actuariële adviezen.

Wat speelt er binnen Pensioenen?

Binnen Pensioenen is een vreedzame revolutie ontketent. Een revolutie waarbij niet ‘het administratieve proces’ leidend is, maar de klant. Zo worden medewerkers uitgedaagd te onderzoeken of handelingen klantwaarde toevoegen. En hoe ze die waarde kunnen vergroten. Dat betekent onder andere dat onze medewerkers (veel) verder kijken dan het eigen bureau lang is en graag met andere business units schakelen. Bijvoorbeeld om te achterhalen tegen welke uitdagingen klanten aanlopen. Om daar vervolgens slimme oplossingen voor te bedenken. 

Wie werken er bij pensioenen?

Mensen die administratief werk heel leuk vinden, maar pas echt warm worden van de onmisbare bijdrage die zij aan een goed pensioen leveren. Maatschappelijk betrokken mensen dus, die graag en vaak op onderzoek uitgaan en een ‘als het beter voor de klant kan, moet het beter’ mentaliteit hebben. En mensen die zich willen (blijven) ontwikkelen, juist omdat ze beseffen dat elk talent dat ze aanboren of cultiveren henzelf, het team, MN én (vooral) de klant verder helpt. Die mensen dus.

Niet de vacature kunnen vinden die je zoekt?

Ontvang nieuwe vacatures voor deze zoekopdracht per e-mail. Maak een Jobalert