Vermogensbeheer

“Met een belegd vermogen van 123 miljard euro zijn we de derde pensioenuitvoerder van Nederland. Maar het draait vooral om wat we met dat vermogen doen. Onze mensen hebben empathie met de deelnemers. De fietsenmakers. De procesoperators. De stuurmannen. Die intrinsieke motivatie om deelnemers aan een goed pensioen te helpen, maakt het verschil.”

De bijdrage van vermogensbeheer? 

Is eenvoudig én complex. Werknemers in de maak- en maritieme industrie willen dat de door hen ingelegde premie een vitaal pensioen oplevert. Vermogensbeheer adviseert over de beleggingsstrategie die dat mogelijk moet maken. En voert dat uit en rapporteert daarover. Heel eenvoudig dus. De complexiteit schuilt in de randvoorwaarden. MN gelooft dat een goed rendement hand in hand gaat met verantwoorde beleggingen. Bij elke beleggingskeuze die we maken kijken we dus naar sociale (people), ecologische (planet) en economische aspecten (profit). We sturen daarbij op de totale balans van het pensioenfonds, want die is van belang voor een goed pensioen.

Wat speelt er binnen vermogensbeheer?

Veel, want we onderzoeken continu welke beleggingen een positieve bijdrage leveren aan de ambities van de pensioenfondsen waar we voor werken. Eén van die ambities is om met de pensioengelden een bijdrage te leveren aan de economische activiteit in Nederland. We beleggen dus veel in (duurzaam!) Nederlands vastgoed, we verstrekken bedrijfsleningen en staan mede aan de basis van een hypotheekaanbieder. Bovendien houden we de bedrijven waarin we beleggen scherp om een duurzame koers te varen en op de lange termijn te letten. Dat doen we door dialoog en spreken op aandeelhoudersvergaderingen.

Wie werken er bij Vermogensbeheer?

Mensen die zich kunnen verplaatsen in de wereld van onze deelnemers en het pensioenfondsbestuur. Mensen die begrijpen dat er in onze ondernemende achterban sterk op de kosten wordt gelet. En het niet meer dan logisch vinden om dat bij de beleggingen zelf dus ook te doen. Die snappen dat we deelnemers altijd moeten kunnen uitleggen waarin we beleggen en waarom. Maar die ook specifieke financiële deskundigheid inbrengen en stevig  in hun professionele schoenen staan. Zodat we andere financiële partijen in ons wereldwijde netwerk kunnen challengen en inzetten voor onze doelen. En mensen die rendement van nature definiëren in termen van people, planet en profit. Die mensen dus.

Niet de vacature kunnen vinden die je zoekt?

Ontvang nieuwe vacatures voor deze zoekopdracht per e-mail. Maak een Jobalert