Verzekeren

“We kiezen voor empathische dienstverlening. Onze medewerkers voelen een band met mensen die arbeidsongeschikt zijn of dreigen te raken. Ze begrijpen wat dat met mensen doet. Niet alleen financieel, maar ook vanuit sociaal oogpunt. Empathisch klantcontact is key.”

De bijdrage van verzekeren? 

Inkomensverzekeringen vormen een onmisbaar maatschappelijk vangnet. Voor zieke werknemers kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering het verschil betekenen tussen ‘thuis’ blijven wonen of een gedwongen verhuizing naar een goedkopere woning. Voor werkgevers creëert een verzuimverzekering de ruimte om te ondernemen en te groeien. De kosten van zieke werknemers worden immers opgevangen. De afdeling Verzekeren verzacht, kortom, de financiële impact van arbeidsongeschiktheid, zowel vanuit werkgevers- als werknemersperspectief.  

Wat speelt er binnen verzekeren?

Het verzachten van de financiële impact van ziekte is onze core business. Maar die omschrijving is te beperkt. We ondersteunen werkgevers en werknemers namelijk steeds breder. Door te begeleiden bij de terugkeer naar werk bijvoorbeeld. Of, nog beter, door uitval te voorkomen. De focus ligt op duurzame inzetbaarheid, waarbij niet de polis centraal staat, maar de mens. We begrijpen wat er bij arbeidsongeschiktheid op mensen afkomt, zowel op financieel als sociaal vlak en zetten alles op alles om ze daarbij te ondersteunen.

Wie werken er bij verzekeren?

Mensen met empathisch vermogen die weten dat arbeidsongeschiktheid verstrekkende gevolgen heeft. Mensen die deze gevolgen zo slim en goed mogelijk willen managen. Niet solo, maar samen met teamleden, werkgevers en – vooral – met de werknemers die natuurlijk het hardst worden geraakt. Mensen ook die in kansen denken, van henzelf én van anderen. Mensen die regels als richtlijnen beschouwen, maar het lef hebben nieuwe wegen te verkennen. Mensen met hart voor medewerkers in de maakindustrie. Die mensen dus.

Niet de vacature kunnen vinden die je zoekt?

Ontvang nieuwe vacatures voor deze zoekopdracht per e-mail. Maak een Jobalert